Sidst opdateret:
 
Sorter efter:





= $dagsdato) ORDER BY arrangement_dato,start_tid"; $result = MYSQL_QUERY($query); /* Hvor mange gav det? */ $number = MYSQL_NUMROWS($result); $i = 0; IF ($number == 0) { PRINT "

Databasen er tom

"; } ELSE { PRINT "\n"; $table_maaned = ""; WHILE ($i < $number): $arrangement_dato = date("d", mysql_result($result,$i,"arrangement_dato")); $start_tid = mysql_result($result,$i,"start_tid"); $stop_tid = mysql_result($result,$i,"stop_tid"); $arrangoerer = mysql_result($result,$i,"arrangoerer"); IF ($arrangoerer == "") $arrangoerer = " "; $bynavn = mysql_result($result,$i,"bynavn"); IF ($bynavn == "") $bynavn = " "; $beskrivelse = stripslashes(mysql_result($result,$i,"beskrivelse")); $table_maaned_ny = date("M - Y", mysql_result($result,$i,"arrangement_dato")); IF ($table_maaned != $table_maaned_ny) { IF ($table_maaned != "") { PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; } $table_maaned = $table_maaned_ny; PRINT " "; PRINT " \n"; PRINT " "; } PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; PRINT " \n"; $i++; ENDWHILE; PRINT "
 
$table_maaned
$arrangement_dato$start_tid - $stop_tid$arrangoerer$bynavn
$beskrivelse
\n"; } ?>